top of page

Bozankaya

Transports

71

Bozankaya: Drept la replică

October 25, 2021 at 11:00:00 AM

Bozankaya: Drept la replică

Bozankaya- drept la replică la articolul

„Suspiciuni de corupție în aducerea de tramvaie turcești la Iași”


Articolul publicat în data de 10 octombrie conține informații false și calomnioase la adăpostul anonimatului autorului și a incertitudinii sursei informațiilor în conținutul acestuia, folosindu-se subtitluri care nu reflectă opinia unei autorități și nu se bazează pe documente sau adrese oficiale transmise redacției de către autoritățile competente. De pildă, deosebit de gravă este afirmația redacției, total nefondată „Guvernul recunoaște că turcii nu au documentele cerute în UE“.


Afirmațiile autorului anonim și ale acționarului majoritar Astra Vagoane Călători, Valer Blidar, din articolul publicat de Top Iași, din data de 10 octombrie („Suspiciuni de corupție în aducerea de tramvaie turcești la Iași”) sunt nefondate și tendențioase, bazându-se exclusiv pe speculații care prezintă detalii trunchiate, scoase din context în scopul inducerii în eroare a opiniei publice. În acest sens, Bozankaya Otomotiv face următoare precizări:


1. Sursa citată în cadrul articolului, fără a prezenta informații concrete, emite o serie de speculații nefondate asupra procesului de omologare a tramvaielor Bozankaya, făcând abstracție de faptul că încercările tramvaielor sunt efectuate de laboratoare acreditate, notificate în Uniunea Europeană sau în cadrul AFER (Autoritatea Feroviară Română), iar componentele de importanță critică folosite la construcția tramvaielor Bozankaya sunt furnizate de producători consacrați din industria feroviară din Uniunea Europeană (ABB, Knorr-Bremse, GHH-Radsatz «Bonatrans» etc). De altfel, aceste componente sunt folosite cu precădere de majoritatea producătorilor de mijloace de transport feroviar/metrou, europeni și români.

2. Testul de oboseală pentru componentele de importanță critică ale boghiurilor este efectuat în conformitate cu toate cerințele standardelor UE de către furnizorul acreditat din Germania; mai mult, încercările specifice in situ, obligatorii pentru toate tramvaiele, se realizează în condiții de încărcare (care simulează greutatea pasagerilor).


Facem aceste precizări pentru că articolul prezintă în mod discreționar detalii privind omologarea în UE, făcând abstracție de faptul că România este parte din aceasta și că la nivelul UE există numeroase organisme și laboratoare notificate pentru procesul de certificare și încercări – România având de asemenea laboratoare acreditate pentru încercări și măsurători în conformitate cu cerințele acordului MRA-CIPM (Comitetul Internațional de Măsuri și Greutăți)privind trasabilitatea metrologică exactă a rezultatelor măsurătorilor, iar procedurile de testare se fac doar în conformitate cu cerințele standardelor europene în vigoare.


În realitate, toate tramvaiele de import, fără excepții, indiferent de zona din care provine producătorul, sunt obligate să obțină agrementul tehnic feroviar acordat de AFER pentru punerea în circulație. Nu există derogări de la această procedură, tramvaiele neputând să fie recepționate sau înregistrate în vederea punerii în circulație fără acest agrement tehnic.


Pentru cititori, dorim să facem precizarea că AFER (Autoritatea Feroviară Română) este singurul organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, acreditat să emită autorizații atât pentru producătorii interni, cât și pentru tramvaiele de import.


Este regretabil că sursa citată face speculații referitoare la concurența neloială la licitațiile la care producătorul român Astra Vagoane Călători nu a participat. Menționăm că acesta, în calitate de participant la anumite proceduri de achiziție, a depus contestații asupra unor aspecte pe care în mod subiectiv le-a considerat permisive în cadrul unor documentații de atribuire. Cererile sale referitoare la condițiile de omologare au fost respinse ca neîntemeiate atât de CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor), cât și ulterior de Curtea de Apel București, fiind considerate restrictive în raport cu legislația achizițiilor publice naționale și de la nivelul UE.

Este evident că majoritatea tramvaielor achiziționate prin licitații (de la producători din UE sau din afara acesteia) nu sunt produse de serie, pe stoc, ele fiind adaptate la cerințele și necesitățile locale ale fiecărei municipalități. În mod evident, aceste tramvaie necesitând agrementul tehnic acordat de AFER și nu „omologări îndoielnice” sau acceptarea tramvaielor cap de serie în absența documentelor, așa cum se încearcă inducerea în eroare a cititorilor.


Procedura este standard și AFER nu face derogări de la procedurile de certificare.


Afirmațiile contrare ale autorului articolului și ale sursei citate sunt nefondate și ireverențioase pentru toate părțile implicate, atât pentru autoritățile contractante, producători de tramvaie, cât și pentru AFER. De asemenea, interpretarea trunchiată a unor articole din presa locală a municipiului Timișoara, care prezintă în mod obiectiv situația, implică un mod regretabil lipsit de fairplay și transparență în informarea publicului.


Pentru conformitate, în cazul tramvaiului de la Timișoara, încercările obligatorii au fost efectuate de laboratoare acreditate, consacrate, din Germania, Spania, Cehia, Elveția și de către Organismul Notificat Feroviar Român (ONFR). Rapoartele finale ale încercărilor și verificărilor avizate de personalul tehnic al beneficiarului tramvaielor, Municipiul Timișoara/ Societatea de Transport Public Timișoara, au fost depuse la Autoritatea Feroviară Română.Afirmația că „Primăria de acolo a admis că nu sunt făcute teste conform cerințelor de siguranță ale UE” este incorectă și distorsionează declarațiile publice al Primăriei Municipiului Timișoara, reprezentând stricta interpretare a redacției.


ONFR este organism independent în cadrul AFER, notificat la Comisia Europeană și nu este organism cu atribuții în omologare, fiind acreditat exclusiv pentru verificări, încercări/măsurători, certificarea conformității CE.


O precizare importantă este legată și de criteriul de atribuire a procedurilor de achiziție la care s-a făcut referire. Contrar celor susținute în articol, modalitatea de atribuire nu s-a făcut în baza „prețului cel mai mic”, ci în baza unui punctaj cumulat aferent propunerii tehnice și financiare, publicat în documentația de atribuire verificată ex-ante și avizată de ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice).


Depunerea ofertelor, comunicările și publicarea rezultatului procedurii avizat de ANAP se efectuează exclusiv prin licitație deschisă, în platforma publică SICAP, accesibilă în conformitate cu prevederile UE, atât operatorilor români, cât și celor străini, iar punctajele pentru ofertele declarate conforme sunt efectuate automat de aplicație în funcție de factorii din oferte. Rezultatele celor 2 proceduri menționate de sursa citată nu au fost contestate de niciun operator economic, român sau european.

Alegațiile privind sursa de finanțare a proiectului în cadrul căruia s-au achiziționat tramvaiele ar trebui reconsiderate de redacție, deoarece finanțarea din fonduri nerambursabile POR (Programul Operațional Regional) supune procedurile de achiziție unor standarde duble de verificare în vederea rambursării cheltuielilor.


În vederea acordării agrementului tehnic feroviar, primul tramvai livrat la Iași se află în ultimele încercări și verificări in situ, pentru care s-au deplasat și echipe de experți din cadrul organismelor notificate din Uniunea Europeană.bottom of page